"Bánh cần sa" được bán trên Shopee nhiều tháng liền

Đánh giá

“Giật cho nát người” là cam kết mà người bán loại bánh này đăng tải trên Facebook. Kèm với dòng mô tả, người bán đính kèm liên kết đến gian hàng trên Shopee.

Nguồn: http://vietbao.vn/Cong-nghe/Banh-can-sa-duoc-ban-tren-Shopee-nhieu-thang-lien/223185621/217/