Nhà thông minh của bạn có thể bị hacker tấn công từ xa bởi lỗ hổng này

Đánh giá

Một khi kẻ tấn công có quyền truy cập vào hệ thống điều khiển ngôi nhà, khó mà chúng chỉ dừng lại ở trò “trêu chọc” với đồng hồ báo thức.

Nguồn: http://vietbao.vn/Cong-nghe/Nha-thong-minh-cua-ban-co-the-bi-hacker-tan-cong-tu-xa-boi-lo-hong-nay/56066640/836/