Sếp Facebook nói gì khi hàng loạt video của Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền được …

Đánh giá

Ông Simon Harari, Giám đốc phụ trách Chính sách nội dung, Facebook Châu Á Thái Bình Dương cho biết, Facebook tôn trọng truyền thống và tập quán của nước sở tại và không cho phép nội dung bạo lực trên nền tảng của mình.

Nguồn: http://vietbao.vn/Cong-nghe/Sep-Facebook-noi-gi-khi-hang-loat-video-cua-Kha-Banh-Duong-Minh-Tuyen-duoc-dang-tren-Facebook/223184252/217/