Vì sao người mù có thể miêu tả động vật dù chưa từng thấy?

Đánh giá

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng để miêu tả động vật, người khiếm thị dựa vào các phân loại sinh học, tương tự cách làm của giới khoa học.

Nguồn: http://vietbao.vn/Cong-nghe/Vi-sao-nguoi-mu-co-the-mieu-ta-dong-vat-du-chua-tung-thay/120958721/217/